Desatoro tepelných čerpadiel

Desatoro tepelných čerpadiel alebo najčastejšie otázky

Významná úspora energie

Štandardné spôsoby vykurovania (plynové, elektrické kotle) majú vysoké ročné náklady na energie. Tepelné čerpadlá získavajú teplo z okolia (z okolitého vzduchu alebo zo zeme), ktoré je „zadarmo“. Tepelné čerpadlá spotrebovávajú iba časť energie pre svoju prevádzku, predovšetkým na chod kompresoru, vďaka čomu bývajú účty za energie menej ako polovičné. Naviac pri inštalácií tepelného čerpadla je možnosť požiadať distribútora elektrickej energie o dvojtarifovú sadzbu a získať 20 hodín denne nízkeho tarifu pre všetkú spotrebu elektrickej energie v dome.

Vedeli ste, že

Optimálne pre chod tepelného čerpadla je tzv. stredová teplota, t.z.  vykurovanie vykurovacou vodou v rozsahu od 35 do 45 stupňov vykurovacej vody. Vypínanie TČ cez termostat alebo znižovanie teploty na útlm v dome TČ neprospieva, pretože v mrazivých dňoch potom nemusí dokázať dom vykúriť na komfortné teploty lebo bolo z dôvodu útlmu teploty na cca 5h vypnuté. Z toho dôvodu nedodáva tepelnú energiu, ktorú dom potrebuje. Tepelné čerpadlo, ktoré je zle prevádzkované má väčšiu  spotrebu el. energie, tzn. väčší príkon. Ďalej vypínanie bivalentného zdroja v mínusových teplotách má rovnako za následok zňižovanie účinnosti TČ.

Je pre môj dom tepelné čerpadlo vzduch/voda vhodné

Rozhodujúcim faktorom je tepelná strata domu, o akú kategóriu domu ide (nezateplený, mierne zateplený, úsporný alebo pasívny dom). Je dobré aj prihliadať k okoliu domu a susedným domom, napr. hustá zástavba. Tepelné čerpadlo vzduch / voda  je schopné v našich klimatických podmienkach pokryť tepelnú požiadavku bežného rodinného domu. U kvalitne zateplených domov celých 100%.

Šetrnosť voči životnému prostrediu

Pre všetkých, ktorým záleží na ochrane životného prostredia, predstavujú tepelné čerpadlá preferovaný zdroj tepla, pretože životné prostredie zaťažujú podstatne menej ako iné zdroje. Tepelné čerpadlá pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov, znižujú spotrebu nerastných surovín (plynu, uhlia apod.) a kvalitné tepelné čerpadlá nezaťažujú prostredie ani hlukom.

Čo nesmieme robiť

Vypínať TČ v mrazoch – môže sa roztrhnúť a zamrznúť tepelný výmenník. Alebo zasahovať do nastavených parametrov TČ. V týchto prípadoch Vám môže byť zamietnutá záruka. TČ nie je kotol, je to stroj. A ten musí byť správne používaný.