Prednosti tepelných čerpadiel

Výhody a nevýhody tepelných čerpadiel

K zásadným výhodám tepelných čerpadiel patria veľmi nízke náklady na vykurovanie. Vzhľadom k súčasným cenám energií môžete ušetriť polovicu až dve tretiny z nákladov na vykurovanie. Domácnosti, ktoré využívajú tepelné čerpadlá majú lacnejšiu sadzbu elektrickej energie. Veľkou výhodou je tak isto ich komfortnosť a bezprašnosť.

Istou nevýhodou tepelných čerpadiel je ich vysoká vstupná investícia, ktorá má ale pomerne rýchlou návratnosť. Dotácie v rámci programu Nová zelená úsporám ekonomickú návratnosť zrýchli.