Obecný úrad Drienovská Nová Ves

Obecný úrad Drienovská Nová Ves

Inštalácia nízko nákladového zdroja tepla na obecnom úrade Drienovská Nová Ves.

Typ: NIBE F2120+VVM320
Rok realizace: 2017