Vzduch-Voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získava energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu až do -20°C!

Jednoduché a elegantné riešenie pre rodinné domy a byty.

Tepelné čerpadlá systému vzduch- voda poznáme v prevedení ako splitové alebo kompaktné.

Splitové tepelné čerpadlá sú zložené z vnútornej a vonkajšej jednotky. Vo vonkajšej jednotke je umiestnený kompresor, ventilátor a výparník. Z vonkajšej jednotky je zohriate (horúce) chladivo vedené medeným potrubím do vnútornej jednotky, kde je umiestnený tepelný výmenník, bivalentní zdroj, obehové čerpadlo a ďalšie regulácie. Vonkajšie jednotky sú veľmi ľahké a ľahko sa s nimi manipuluje – je možné ich umiestniť prakticky všade. Buď zavesiť na konzolu alebo umiestniť na zem. Pre prestupy do domu stačia iba malé otvory, ktoré sa dajú vytvoriť v ľubovoľných konštrukciách bez poškodenia okolia. Najväčšou výhodou týchto split systémov je, že hluk z kompresoru a ventilátoru zostáva von, mimo objekt, ďalej nevzniká problém so zamŕzaním vykurovacej vody.

Kompaktné tepelné čerpadlá sú zložené z vnútornej a vonkajšej jednotky. Vo vonkajšej jednotke je umiestnený celý chladivový okruh tepelného čerpadla (kompresor, kondenzátor, výparník, zdroj, atd.). Z jednotky vychádzajú už len rozvody do vnútornej jednotky pre ÚK. Z toho dôvodu odpadáva potreba prepojenia jednotiek chladivovým potrubím, ale je potrebné zabezpečiť rozvody vykurovacej vody proti zamrznutiu (zaizolovať a napustiť nemrznúcu zmes do systému vykurovania).

Tepelné čerpadlo predstavuje jedno z najekonomickejších riešení vykurovania. Zároveň poskytuje tepelný komfort v každom ročnom období – v zime kúri a v lete príjemne chladí!

Spoľahlivá investícia s vysokým výkonom a šetrnou prevádzkou.

Splitové invertorové tepelné čerpadlá

Viac informácií

Kompaktné invertorové tepelné čerpadlá

Viac informácií

Kompaktné ON/OFF tepelné čerpadlá

Viac informácií