Výpočty

Príklady použitia

Orientačná kalkulácia pre rekonštrukciu RD 5+2

 • Zdroj: do 10 kW
 • Investícia: cca 9800,- EUR
 • Úspora: až 1650,- EUR/ročne*
 • Návratnosť: cca 5 let
 • Možnosť dotácie pri výmene starého kotla na tuhé palivá za tepelné čerpadlo

Orientačná kalkulácia pre novostavbu malého RD 4+1

 • Zdroj: do 6kW
 • Investícia: cca 7500,- EUR
 • Úspora: až cca 1000,- EUR/ročne*
 • Návratnosť: cca 6 rokov
 • Možnosť využitia dotácie na kúpu tepelného čerpadla

Orientačná kalkulácia pre novostavbu veľkého RD 8+2

 • Zdroj: do 18 kW
 • Investícia: cca 19600,- EUR
 • Úspora: až 4050,- EUR/ročne*
 • Návratnosť: cca 4,5 rokov
 • Možnosť využitia dotácie na kúpu tepelného čerpadla

Orientačná kalkulácia pre bytový dom

 • Zdroj: do 32 kW
 • Investícia: cca 31 300,- EUR
 • Úspora: až cca 5400,- EUR/ročne
 • Návratnosť: cca 5 rokov
 • Nie je  možné využiť dotáciu na tepelné čerpadlá

Orientačná kalkulácia pre výrobnú alebo administratívnu budovu

 • Zdroj: do 35 kW
 • Investícia: cca 27 500,- EUR
 • Úspora: až 4350,- EUR/ročne*
 • Návratnosť: cca 6 rokov
 • Nie je  možné využiť dotáciu na tepelné čerpadlá

* oproti elektrickému vykurovaniu v strednej klimatickej oblasti