Bytový dom so 16 bytmi

Bytový dom so 16 bytmi

Zaistenie teplej vody pre celý bytový dom. Ukážkové riešenie pre zateplený panelový dom s novými oknami a tepelnými stratami 32 kW

Okrem rodinných domov sa tepelné čerpadlá DeDietrich vedia vysporiadať i s rozsiahlejšími realizáciami. Tu sa dva výkonné tepelné čerpadlá HPI 16TR/E starajú o vykurovanie a teplú vodu pre 16 bytových jednotiek v celom bytovom dome – systémový príklad je na Lumírovej ulici v Ostrave. Systém využíva pôvodné rozvody – radiátory a počíta s dennou spotrebou cca 50 l teplej vody na jeden byt, o ktorú sa stará integrovaný elektrický dohrev 2x 12 kW.

Orientačná kalkulácia a náročnosť celej realizácie

 • Investícia: cca 31 300,- EUR
 • Doba realizácie: 5 dní
 • Úspora: až cca 5400,- EUR/ročne
 • Návratnosť: cca 5 rokov
 • Nie je  možné využiť dotáciu na tepelné čerpadlá

Technické riešenie DeDietrich

 • 2x tepelné čerpadlo HPI 16TR/E
 • Príprava vykurovacej vody podľa ekvitermickej regulácie
 • Výstupná teplota do vykurovania až 60°C
 • Príprava teplej vody v externom zásobníku BPB 500 s možnosťou ovládania cirkulácie
 • Integrovaný elektrický dohrev 2x 12 kW
 • Monitoring systému cez webové rozhranie