Výrobná alebo administratívna budova

Výrobná alebo administratívna budova so stratami do 35 kW

Robustné ukážkové riešenie pre zateplený výrobný objekt s novými oknami a tepelnými stratami 35 kW.

Pre dve tepelná čerpadlá DeDietrich HPI 16TR/E nie je problém vykurovať i veľké výrobné objekty, ktorým dodáva komfort pomocí pôvodného vykurovacieho systému (radiátorov) v kombinácií so vzduchotechnickými jednotkami s rekuperáciou tepla.

Orientačná kalkulácia a náročnosť celej realizácie

  • Investícia: cca 27 500,- EUR
  • Doba realizácie: 4 dni
  • Úspora: cca 4350,- EUR/ročne*
  • Návratnosť: cca 6 rokov*
  • Nie je  možné využiť dotáciu na tepelné čerpadlá

Technické riešenie  DeDietrich

  • 2x tepelné čerpadlo HPI 16TR/E
  • Výstupná teplota do vykurovania až 60°C
  • Bez ohrevu teplej vody